Vuugisarrust ehk bi-armatuuri kasutatakse müüritise rõht-sarrustamiseks – reeglina avadele eelnevas ja järgnevas ning vähemalt igas viiendas horisontaalvuugis.

Vuugisarruse pdf joonis siit